Polisvoorwaarden en verzekeringskaarten

In de polisvoorwaarden staat precies welke schade we wel en niet vergoeden. Je leest er ook hoe we het schadebedrag bepalen.

Met de verzekeringskaart van het Verbond van Verzekeraars vergelijk je deze verzekering met andere woonhuisverzekeringen.

U kunt hier de polisvoorwaarden en verzekeringskaarten van Volmachtkantoor Nederland downloaden.