Over ons

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor een de verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden en zijn eveneens onderdeel van Nationale-Nederlanden N.V..

Dit biedt veel voordelen. Wij behandelen, accepteren en verwerken alle aanvragen voor verzekeringen geheel zelfstandig. Dat is sneller en efficiënter en zonder risico. Ook schadegevallen behandelen wij zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen. Ook  kunnen wij zelf producten samenstellen waarvan wij vinden dat die beter bij de klant passen.

Meer informatie over deze samenwerking met maatschappijen kunt u lezen in onze volmachtbrochure.

Reactietermijnen

We hanteren de volgende 1e reactietermijnen:

  1. Binnen maximaal 10 werkdagen worden uw vragen over bestaande en nieuwe verzekeringen beantwoord.
  2. Binnen maximaal 10 werkdagen ontvangt u van ons de bevestiging of een nieuwe verzekeringsaanvraag wordt geaccepteerd.
  3. Binnen maximaal 10 werkdagen na uw verzoek om een wijziging, passen we uw lopende verzekering aan (waaronder ook uw verzoek tot beëindiging).
  4. Binnen maximaal 10 werkdagen ontvangt u na wijziging of aanpassing uw nieuwe polisblad (waaronder ook een nieuw verzekeringsbewijs als dat van toepassing is).
  5. Binnen maximaal 5 werkdagen ontvangt u een reactie per e-mail met daarin een schadenummer. Soms hebben wij meer informatie nodig om uw schade te beoordelen. Deze informatie vragen wij dan bij u op in de e-mail.
  6. Binnen maximaal 10 werkdagen nadat alle informatie beschikbaar is om uw schadeclaim definitief te beoordelen, wordt uw mogelijke schade-uitkering uitbetaald
  7. Binnen maximaal 10 werkdagen nemen wij uw klacht in behandeling. U ontvangt hiervan een bevestiging van ons.

Kunnen we de beloofde 1e reactietermijn niet nakomen, dan ontvangt u van ons een bericht wanneer we alsnog zullen reageren.

Zo snel mogelijk antwoord - doorgaans binnen 10 werkdagen, nooit langer dan 15 werkdagen.
Wij doen onze uiterste best uw e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden. Doorgaans is dit binnen 10 werkdagen. En uiterlijk binnen 15 werkdagen. Wacht dus rustig af, wanneer u ons niet direct nodig heeft. Zo houden wij onze hulplijnen beschikbaar voor noodgevallen.

Klachtenprocedure

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Aansluitnummer: 200.000092
Postbus 93560 
2509 AN Den Haag
(070) 333 89 99