Kwaliteitsgarantie
Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Volmachtkantoor Nederland te Assen voldoet aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de hoge kwaliteit van onze dienstverlening voor u gewaarborgd.

Wij hebben kwaliteit dan ook hoog in het vaandel staan!


Ga naar de site van de NVGA

Over ons

Volmachtkantoor Nederland treedt op als gevolmachtigd agent voor een aantal verzekeringsmaatschappijen en is onderdeel van VIVAT Schadeverzekeringen N.V.

Als volmachtbedrijf is Volmachtkantoor Nederland een snelle schakel tussen de assurantietussenpersoon en de verzekeringsmaatschappijen.

Bij ons zijn diverse verzekeringen af te sluiten en bieden wij uitgebreide mogelijkheden van de verzekeringsmaatschappijen.

Meer informatie over deze samenwerking kunt u lezen in onze volmachtbrochure .

Klachtenprocedure
Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus.

 

Fraudebeleid
Vertrouwen is belangrijk in de relatie die wij met onze klanten aangaan. Wij weten dat er altijd een kans bestaat dat klanten misbruik maken van ons vertrouwen door fraude te plegen. Daarom doen wij actief aan fraudebestrijding, zodat goedwillende klanten geen nadeel ondervinden van eventuele kwaadwillenden.

Wat verstaan wij onder fraude?
Onder fraude verstaan wij 'het doelbewust (opzettelijk) benadelen van Volmachtkantoor Nederland of met haar samenwerkende partijen om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden'.

Voorbeelden van fraude zijn:
- geen juiste informatie geven
- nota's vervalsen of bedragen op nota's aanpassen
- meer claimen dan de werkelijke schade
- een afgewezen schade nog een keer claimen
- een schade in scène zetten
- bewust informatie achterhouden, bijvoorbeeld een strafrechterlijk verleden 

Wat doen wij om fraude te voorkomen?
Wij screenen onze medewerkers. De medewerkers die zich bezig houden met het voorkomen en bestrijden van fraude krijgen daarvoor de benodigde opleiding en training. Ook kunnen ze conferenties op het gebied van fraude bijwonen. Daarnaast investeren wij in technologie. Wij willen hiermee voorkomen dat kwaadwillenden als klant worden geaccepteerd en dat wij frauduleuze schadeclaims moeten uitbetalen. Daarom kan digitaal onderzoek onderdeel uitmaken van het acceptatie- of schadeproces.

Wat doen we als wij fraude vermoeden?
Als wij denken dat iemand fraudeert, dan onderzoeken we dat. Wij hanteren hierbij de gedragsregels die hiervoor gelden, bijvoorbeeld het recht van hoor en wederhoor. Als daaruit blijkt dat er inderdaad gefraudeerd wordt, dan kunnen wij verschillende maatregelen nemen, zoals:

 • een schade niet vergoeden
 • een uitgekeerde schade terug laten betalen
 • extra gemaakte kosten in rekening brengen
 • een verzekering opzeggen
 • afscheid nemen van de fraudeur door (al) zijn verzekeringen op te zeggen
 • het melden van fraude op een waarschuwingslijst (registratie stichting Centraal Informatie  Systeem). Hiermee waarschuwen we andere financieel dienstverleners. Daardoor wordt het voor de fraudeur moeilijker zich (tegen de normale premie) te verzekeren.
 • aangifte doen bij politie/justitie

Wat is de stichting Centraal Informatie Sytseem (CIS)?
De stichting CIS beheert een databank voor verzekeringsmaatschappijen in Nederland. In deze databank staan gegevens die voor verzekeraars belangrijk kunnen zijn. Onder strenge voorwaarden stelt de stichting de gegevens die zij heeft opgeslagen beschikbaar aan bijvoorbeeld politie en justitie. Of aan de deelnemers van de stichting zelf. De deelnemers zijn verzekeraars en gevolmachtigd agenten en organisaties die door het bestuur zijn erkend. Natuurlijk stelt de stichting de persoonsgegevens die zij beheert ook beschikbaar aan de betrokkene als een verzoek tot inzage wordt gedaan.

Aangiftebeleid
In voorkomende gevallen kunnen wij besluiten om aangifte te doen bij Justitie. Welke maatregelen wij precies nemen, hangt af van de ernst en omvang van het fraudegeval. Om dit te bepalen houden we ons aan het Protocol van het Verbond van Verzekeraars. In het Protocol staat dat we onder andere rekening moeten houden met vragen als:

 • hoe groot is de inbreuk van het fraudegeval op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen?
 • is er sprake van een georganiseerde fraude of zijn er meer fraudeurs in het spel?
 • is iemand slachtoffer geworden van fraude?
 • beschikken we over juiste en volledige informatie?

Hoe informeren wij verzekerden die frauderen?
Als uit onderzoek blijkt dat een klant inderdaad fraudeert, krijgt de fraudeur schriftelijk bericht van onze beslissing en van de maatregelen die wij getroffen hebben. Hierin staat in ieder geval wat deze fraude betekent voor de relatie met ons (eventueel royement) en of er een registratie plaats gaat vinden.

Daarom:

Via uw premie betaalt u - als betrouwbare klant - mee aan het frauduleuze gedrag van anderen. Dat willen wij niet. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.


Ons kantoor
Stationsplein 14
9401 LB Assen

KvK nummer:  58998489
AFM nummer:  12000468
Kifid nummer:  200000092

Contact
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top