Assurantiekantoren

Volmachtkantoor Nederland B.V. biedt verzekeringsproducten aan die exclusief via bemiddeling door SNS worden aangeboden.

Als gevolmachtigd agent hebben wij de bevoegdheid om namens de verzekeraar op te treden. Dit betekent dat wij de volgende diensten zelfstandig uitvoeren:

  • Het in behandeling nemen en beoordelen van verzekeringsaanvragen
  • Het uitvoeren van wijzigings- en beëindigingsverzoeken
  • Het incasseren van premies
  • Het tijdig en adequaat afhandelen van schades
  • Het bieden van (telefonische) ondersteuning aan de bemiddelaar

Hierdoor kunnen wij SNS en haar klanten persoonlijk en snel van dienst zijn.

Als gevolmachtigd agent zijn wij in staat om maatwerkoplossingen aan te bieden. Hierdoor kunnen wij onze producten volledig laten aansluiten op de wensen van SNS en haar klanten.

Omdat verzekeringsmaatschappijen hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de dienstverlening door gevolmachtigd agenten, is Volmachtkantoor Nederland B.V. aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID).